II Rallye de Arratia Regularidad F.E.V.A.

13/07/2013

 
 

AVANCE

 

REGLAMENTO 

  ANEXO Nº1 
  ANEXO Nº2 
  HOJA DE INSCRIPCIÓN 
  HOJA DE INSCRIPCIÓN 
  TRAMO DE CALIBRACIÓN 
  TRAMO DE CALIBRACIÓN     Google Earth
  SALIDA Y PARQUE CERRADO    Google Earth
 

LISTA DE INSCRITOS

  TABLAS DISTANCIAS MEDIAS
  ITINERARIO-HORARIO
  CLASIFICACIÓN SCRATCH 
  CLASIFICACIÓN POR TRAMOS 
  CLASIFICACIÓN POR CLASES